Немирното дете од град отишло кај баба на село и навлезе во конфликт со едно теле

Телето вакви како него ги решава во еден потег :).