Неплаќањето на работниците може многу да чини

Понекогаш газдите не размислуваат за последиците.