Непријатно ракување помеѓу шахистите

Ако прави вакви потези и во шахот, тешко на противникот.