Нешто многу убаво од Русија

Како нашиот камионџија Андруш, ама само во гласот. Изгледот нема потреба да се споредува.