Нешто прилично гадно се случувало во оваа хотелска соба

Дали некој може да претпостави што всушност се случило?