Нетрпението скапо го чинеше камионџијата

А можеше културно да почека како и сите останати.