Невестата го покажа талентот уште на пред да биде официјално

Сега барем сите роднини и пријатели ѝ ги знаат квалитетите.