Невозможна мисија (бебешка верзија)

Целта на тајниот агент е да ја украде цуцлата, без никој да го забележи.