Невозможна мисија, шоферска верзија!

За упорните и истрајните секогаш има начин.