Незгоди во спортот се случуваат, а ова се некои од поболните

Една секудна е доволна за да се направи грешка за која ќе се каеме.