Незгодни прашања од синот (виц)

– Тато, тато, јас од каде сум се појавил?
– Мама те е роди, сине.
– А мама од каде се појавила?
– Ја родила нејзината мајка, баба ти.
– А баба од каде се појавила?
– Е баба ти дошла директно од Пеколот…