Нежниот горила се обидува да ѝ помогне на повредената птица

Ако ова не ви е доволна сличност со луѓето, еве уште неколку факти. Во својата природна средина горилите живеат околу 35 години. Горилата нема точно определено време за спарување. По периодот на носење што трае околу 9 месеци, женката раѓа едно младенче. Доењето трае една година, но уште три години женката се грижи за своето младенче, а дури потоа повторно се спарува.