Ние одвај срушивме една дивоградба, 2 смешни автопатчиња не можеме да изградиме, а погледнете каде отишле Кинезите во меѓувреме!

Како ли успеале да го изградат ова?