Никогаш не можеш да знаеш каква трева јадела кравата!

Сакаш да снимиш јако видео? Еве ти! Мухаха, само се зафрквам со тебе!