Никогаш не паркирај полициски хеликопотер на јавен паркинг!

Овој пример од Бразил покажува зошто хеликоптерите, колку и да се мали, не треба да се користат на јавните патишта.