Никој не очекува да наиде на ваков манијак во супермаркет

Однесувањето директно ќе му влезе во CV.