Ништо не може да те спречи да поминеш по цевката со велосипедот, ако си сигурен во своите способности

Дури ни здравиот разум :).