Ноќниот живот во Битола се врати по старо

Да се надеваме дека вака и ќе си остане и дека повеќе никогаш нема да треба да се менува.