Нов одговор на едно од најстарите неодговорени прашања во биологијата: Како настанал животот на Земјата?

Научниците од Универзитетот Рутгерс се осврнаа на едно од најстарите неодговорени прашања во биологијата во новото истражување. Тие открија протеински структури кои би можеле да бидат клучни играчи во појавата на животот во таканаречената исконска супа на древната Земја.

Тие ги утврдија својствата што го дефинираат животот и заклучија дека сè живо мора да собира и користи енергија од извори како што се сонцето или хидротермалните извори. Бидејќи протеините вршат најголем дел од биолошките активности, научниците решиле да ја истражат комбинацијата на двете, односно протеините кои ги врзуваат металите.

„Ги споредивме сите постоечки протеински структури кои се врзуваат за метал за да ги одредиме заедничките карактеристики, врз основа на претпоставката дека овие заеднички карактеристики биле присутни во протеините на предците, дека тие биле разновидни и се пренесувале за да се создаде опсегот на протеини што ги гледаме денес.“, објаснува Јана Бромберг, водач на студијата. и професор на Катедрата за биохемија и микробиологија на Универзитетот во Рутгерс-Њу Бранзвик.

Научниците користеа компјутерски модел кој покажува дека огромното мнозинство на моментално постоечките протеини кои се врзуваат за метал се донекаде слични, без оглед на видот на металот за кој се врзуваат, организмот од кој потекнуваат или функционалноста што му е доделена на протеинот како целина.

„Видовме дека јадрата на постоечките протеини кои се врзуваат за метал се навистина слични, иако самите протеини можеби не се. Исто така, видовме дека овие метални јадра често се составени од повторени подструктури, како што се LEGO блоковите. Интересно е што овие блокови беа пронајдени и во други протеински региони, не само во јадрата што се врзуваат за метал, туку и во многу други протеини кои не се разгледани во нашата студија. Нашето набљудување сугерира дека ремоделирањето на овие мали градежни блокови можеби имало еден или мал број на заеднички предци и дека тоа довело до цела низа протеини и нивните функции моментално достапни, т.е. живот каков што го знаеме.“, рече Бромберг.