Нов ритуал кој лечи од сите болести

Некои луѓе навистина отишле со паметот.