Нова друштвена игра со пиење: Последниот мора да ја испие чашата

Колку повеќе пиеш, толку побавен стануваш, затоа важно е да победиш првите неколку рунди :).