Нова Година помина, а сега што правиме со елките?

Оваа холандска домаќинка реши да се ослободи од огромната елка со велосипедот, но изгледа малку си го прецени велосипедот.