Нова верзија од познатата приказна (виц)

Големиот, лош волк скокна од грмушките и за’ржа:
– Каде си тргнала Црвен… Еј, зошто си во сино ма?!
– Зошто, зошто… Затоа што „Пепси“ ги откупија правата…