Новата играчка на батерии му остави на детето траума за цел живот

Родителите наместо да ја запрат, прво го снимаат трагикомичниот момент.