Новинарот известува, но зад него има тажна глетка

Особено ќе се растажи сопственикот на возилото.