Новиот помошник работи со кофата за собирање искри како професионалец

Првиот ден на работа никогаш не се заборава!