О Боже, автомобилот ми го проголта кафето!

Девојката застанала до Ролс Ројсот и чека нешто. Си купила и кафе, за да не ѝ биде досадно чекањето. Дај друго кафе.

Доколку се прашувате што се случи, девојката или некој шегаџија од страна ја деактивираше специјалната заштита од крадење на статуетката на Ролс Ројс.