Обивањето на баноматот не помина баш како што планираа криминалците

Планот во секој случај им беше глуп, а за да биде смешката поголема и банкоматот се погоди квалитетен.