Очила за сонце со една скриена функционалност

Интересна идеја, но веројатно и не е многу практична, заради топлината и непријатниот мирис.