Од кого учат паметните луѓе? (виц)

Вистина 1:
– Глупавиот учи од сопствените грешки.
Вистина 2:
– Паметниот учи од грешките на другите.
Заклучок:
– Паметниот учи од глупавиот!