Од напорното заварување на заварувачот му стана жешко, па реши да облече нешто покомотно

Добар заварувач, мора да признаете!