Од оваа невеста нема бегање!

На свадбата стана јасно зошто избраникот кажал „ДА“ и зошто ја одбрал неа наместо другарите 🙂.