Од серијата силни луѓе: Момчево се натпреварува во скок во височина! Кој е вашиот изговор!

Вакви видеа те тераат да размислиш малку подлабоко за работите. Да започнеш од тоа да бидеш благодарен за она што го имаш, а потоа сите проблеми изгледаат многу помали и лесно решливи.