Од сите луѓе во градот, бразилскиот криминалец со мотор најде да ограбува полицаец излезен со жената

Кога сфати со кого си има работа, заборави и на моторот и на сѐ :).