Одбојка на плажа, нашиот омилен спорт

Техниката ни се допаѓа најмногу од сѐ.