Однос вујко-внука

Вујковците имаат посебен однос со своите внуки, особено ако се мајтапчии.