Одржување социјална дистанца во кечерска тепачка за време на пандемија

Овој спорт никогаш нема да згасне!