Огнот се шири многу брзо во бразилскиот Пантанал

Нема шега со пожари.