Ограбувачи кои „се грижат за здравјето“ нападнаа во Русија

На ваков начин добија двојна заштита и многу пари.