Огромниот камион против старото мало комбенце… Што мислите, кој ќе победи?

Не избрзувајте со одговорите.