Огромниот полицаец не сака мали, нападни луѓе

Точно му покажа каде му е местото.