Опасен малтерџија не се мачи со пренос на малтерот

Малетерџијта одамна заедно работи со коелгите и веќе имаат свои техники за побрзо да се заврши работата.