Опасна баба: Ти ја мислиш ќе краде нешто, а таа…

Само сакаше да провери што има внатре :).