Опасна забава на неколку цврсти африкански деца

Како да не се цврсти кога секој ден вака си играат. Да беше некое градско, ќе звршеше во болница.