Опасно добар македонски женски рап! Името ѝ е Бибич!

Девојката ја викаат Бибич, а создава опасно добар рап. Риспект!