Општествено (бес)корисна работа

И да врне и да вее, работното време си тече и ќе дојде моментот кога чистачот ќе треба да си оди дома.