Оптичка илузија од која оживува познатата слика „Ѕвездена ноќ“ на Ван Гог

Гледајте прво некое време во круговите што се вртат во горниот дел, а потоа погледнете во сликата од Ван Гог.