Оптичка видео илузија која станува сѐ почудна и почудна

Видеото ме збуни, не знам што е горе а што долу!