Оптички илузии кои ќе предизвикаат да се посомневате во вашиот вид

Оптичките илузии можат да ги измамат вашите очи и вашиот ум. Мислите дека знаете што гледате, но излегува дека е илузија. Дали сте подготвени да ги тестирате очите и да видите како вашиот мозок може да ве измами?

Која од жолтите линии е подолга?

Дали мислите дека овие дијагонални линии се паралелни една на друга?

А што е со црвените линии тука, дали се заоблени или прави?

Во колку бои се топките на сликата?

Можете ли да видите кое животно се крие тука?