Орев со орев се крши

Еден кокосов, без проблем крши два обични ореви :).